När du väljer att skaffa barn är det viktigt att försäkra barnet redan som nyfött och att barnförsäkringen täcker skydd för både sjukdomar och olycksfall. Tyvärr gäller dock inte försäkringen för sådant som sker innan du tecknat försäkringen. Det är därför viktigt att teckna barnförsäkringen så tidigt som möjligt. Medfödda sjukdomar exempelvis ADHD, CP-skada eller epilepsi är ofta helt undantagna.

Det finns många trygga barnförsäkringar men det är viktigt att jämföra olika försäkringar för att teckna den som är bäst för just ditt barn. Generellt för alla barnförsäkringar är att de gäller i ett år, vilket innebär att nytt pris och nya villkor kan anges varje år. Jämför därför alltid barnförsäkringarna innan du väljer att ansluta dig till ett specifikt bolag. Det är viktigt att även poängtera att alla försäkringar har begränsningar och att ingen barnförsäkring täcker alla händelser. Försäkringsskyddet måste med andra ord innehålla den händelse som drabbat ditt barn för att ni ska kunna få ut ersättning.

Att jämföra barnförsäkringen – begränsningar som kan uppstå!

Alla barnförsäkringar har olika begränsningar. Skulle ditt barn exempelvis påvisa symtom för sjukdom eller kroppsfel innan försäkringen börjat gälla täcker inte försäkringen detta och ersättningen kommer inte att betalas ut. Skadan fanns alltså innan du tecknade försäkringen. Skulle ditt barn bli sjukt utanför Norden täcker oftast inte din barnförsäkring sjukvårdskostnader som kan uppkomma (dock kan din reseförsäkring täcka detta). Om ditt barn får någon bestående invaliditet vid utlandsvistelse kan din barnförsäkring ge ersättning för detta.

Samtliga företag har undantag och begränsningar för vissa sjukdomar, vilka oftast räknas upp i försäkringsvillkoren. Vissa bolag anger att symtom som påvisats före sex års ålder anses som medfödda sjukdomar och täcks därför inte in av försäkringen. Det är även vanligt att undantag och begränsningar görs för psykiska sjukdomar samt nerv- och muskelsjukdomar. Vissa bolag gör undantag för riskfyllda aktiviteter eller idrotter (exempelvis motorsport, boxning och bergsklättring). Generellt görs dock inga undantag för sport och idrottsskador men det är viktigt att du jämför barnförsäkringarna innan du tecknar.